•     vakcinácia malých zvierat
 •      antiparazitné kúry
 •      poradenstvo pre pacientov v seniorskom veku
 •                                                                                                                  testovanie zvierat na infekčné choroby
 •      klinické vyšetrenie zvierat pri podozrení na besnotu
 •      poradenstvo v pôrodníctve a gynekológii
 •      management obezity (programy pri nadváhe zvierat)
 •      poradenský servis v kŕmení psov a mačiek
 •      čipovanie, registrácia a vystavovanie pasov
 •      odstránenie zubného kameňa ultrazvukom
 •      trhanie mliečnych zubov
 •      predaj krmív
 •                                                                                                                         Diagnostika priamo v ambulancii:
 •     Ultrasonografické vyšetrenie dutiny brušnej
 •      Röntgenologické vyšetrenie
 • R
 •      Laboratórne vyšetrenie priamo v ordinácii:               
- biochemické vyšetrenie krvi
- vyšetrenie moča
- stanovenie glukózy z krvi
- stanovenie žlčových kyselín
- stanovenie hladiny parametrov štítnej žľazy
- stanovenie hladiny progesterónu pre vhodnosť krytia


                 -       mikroskopické vyšetrenie – cytologické vyšetrenie
                 -        pošvová cytológia pre určenie termínu krytia
 
 •     Mikroskopické vyšetrenie
 • – vzorka moča, aspirátu, cytológia, parazitologické vyšetrenie, zoškraby
 •     Vyšetrenie v zmluvných laboratóriách:
                 -        hematologické vyšetrenie krvi
                 -        vyšetrenie trusu
                 -        histológia
                 -        sérologia
                 -        alergénodiagnostika
                 -        endokrinológia
                 -        genetika (dedičná predispozícia u jednotlivých plemien)
             Chirurgia mäkkých tkanív
              Preventívne zákroky:
                 -        kastrácia psov a mačiek
                 -        sterilizácia fen a mačiek
                 -        cisársky rez
                 -        enterotomia
                 -        pupočný a inguinálny pruh
                 -        odstránenie nádorov
                 -        ošetrenie rán
 
              Možnosť domáceho ošetrenia a služby chovateľom
                 – po telefonickom dohovore možnosť vakcinácie, čipovania a ošetrenia v domácom prostredí